Aktywność jest obecnie w cenie, coraz więcej osób jakoś środek transportu wybiera rower. Zwłaszcza w miejscach gdzie są rozbudowane ścieżki rowerowe jazda