6 programów rehabilitacji po udarze, których możesz potrzebować

Po udarze podstawowym podejściem do leczenia i powrotu do zdrowia jest aktywny plan rehabilitacji w celu poprawy sprawności fizycznej i funkcji poznawczych. Istnieje wiele różnych rodzajów rehabilitacji poudarowej , a jeśli dochodzisz do siebie po udarze , prawdopodobnie będziesz musiał wziąć udział w jednym lub kilku z nich.

Skuteczne programy rehabilitacji po udarze wymagają pracy zespołowej
Wytyczne dotyczące powrotu do zdrowia po udarze opublikowane przez zdecydowanie zalecają, aby pacjenci otrzymywali zorganizowaną, skoordynowaną, międzyprofesjonalną opiekę w ramach powrotu do zdrowia po udarze. Najlepiej byłoby, gdyby zespoły opieki nad pacjentami po udarze obejmowały pracowników służby zdrowia przeszkolonych w zakresie neurologii, pielęgniarstwa rehabilitacyjnego, terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz terapii mowy i języka. Inni pracownicy służby zdrowia, którzy odgrywają istotną rolę w tym procesie, to pracownicy socjalni, psycholodzy, psychiatrzy i doradcy np. https://fizjoarena.pl/.

Fizykoterapia

Fizjoterapia obejmuje różnorodne manewry i ćwiczenia mięśni. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne po udarze mają na celu wytrenowanie mózgu i mięśni do współpracy przy zastosowaniu podejścia, które buduje siłę mięśni i utrzymuje zdrowe napięcie mięśniowe. Niedawne badanie przeprowadzone wykorzystało dane z bazy danych, jednego z największych banków danych osób, które przeżyły udar, do oceny skuteczności fizjoterapii po udarze. Wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii wykazały, że na całym świecie istnieje szeroki zakres technik i metod fizjoterapii stosowanych w leczeniu osób po udarze. W dojściu do sprawności pomaga rehabilitacja domowa Warszawa.

Podczas gdy naukowcy nie stwierdzili, że jeden rodzaj fizjoterapii był lepszy od innych, doszli do wniosku, że fizjoterapia jest skuteczna w pomaganiu osobom po udarze w poprawie mobilności (zdolności poruszania się), chodzeniu w szybszym tempie, bardziej samodzielnym funkcjonowaniu i mają lepszą równowagę. Badacze oszacowali idealną dawkę fizjoterapii na około 30-60 minut 5-7 dni w tygodniu. Stwierdzono również, że fizjoterapia była bardziej skuteczna, gdy sesje rozpoczynano wkrótce po udarze.

Terapia zajęciowa

W przeciwieństwie do fizjoterapii, terapia zajęciowa jest bardziej zorientowanym na zadania typem treningu. Terapeuci zajęciowi pracują z osobami po udarze nad praktycznymi, codziennymi zadaniami, takimi jak wchodzenie po schodach, wstawanie i wstawanie z łóżka oraz ubieranie się. Oczywiście fizjoterapia i terapia zajęciowa nakładają się na siebie, a oba są kluczowymi składnikami powrotu do zdrowia po udarze, ale fizjoterapia koncentruje się bardziej na wzmocnieniu i utrzymaniu napięcia docelowych grup mięśni, podczas gdy terapia zajęciowa jest bardziej skoncentrowana na koordynacji i używanie mięśni do określonych celów.

Terapia mowy i połykania

Mowa i połykanie to umiejętności, które wymagają myślenia o działaniu przy jednoczesnej koordynacji mięśni. Obie umiejętności wykorzystują mięśnie twarzy, ust, języka i gardła. Problemy z mową są często oczekiwane po udarze, podczas gdy problemy z połykaniem są zwykle bardziej nieprzyjemną niespodzianką dla osób po udarze i ich bliskich.

Ocena mowy i połykania jest zwykle wykonywana w szpitalu w ciągu kilku dni po udarze. Kiedy dochodzisz do siebie po udarze, twoja mowa i zdolność połykania mogą zacząć się poprawiać same.

Mowa jest ważna dla komunikacji. Mowa wymaga użycia języka, aby zrozumieć, co mówią ludzie. Mowa wymaga również używania języka do komunikowania się z innymi. Terapia mowy koncentruje się na zrozumieniu słów, a także na tworzeniu słów, które inni mogą wyraźnie zrozumieć. Czasami terapia logopedyczna obejmuje fiszki, obrazki i oczywiście ćwiczenie i powtarzanie z mówieniem.

Połykanie jest ważne z wielu powodów. Odżywianie jest istotną częścią życia i nie zmienia się po udarze. Zdolność połykania jest niezbędna do utrzymania dobrego odżywiania. Jednak właściwie skoordynowane połykanie jest ważne dla innych problemów zdrowotnych, oprócz odżywiania. Podczas połykania mięśnie nie poruszają się tak, jak powinny, jednym z niebezpiecznych skutków jest zadławienie się jedzeniem.

Zadławienie może spowodować infekcję zwaną zachłystowym zapaleniem płuc, która jest większym problemem wśród osób po udarze, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Zadławienie się jedzeniem może również skutkować niebezpiecznym brakiem tlenu, co może spowodować uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć mózgu. Konsekwencje trudności w połykaniu nie są czymś, co należy ignorować. Na szczęście istnieje cały system terapii połykaniem, który pomaga osobom po udarze uniknąć tych poważnych i przerażających powikłań udaru.

Terapia wizualna

Terapia wizualna i terapia równowagi są często planowane w połączonych sesjach rehabilitacyjnych dla osób po udarze. Dzieje się tak, ponieważ widzenie częściowo zależy od dobrej równowagi, a równowaga częściowo zależy od dobrego widzenia. Obszary mózgu, które kontrolują te dwie funkcje, są oddzielne, ale podczas interakcji zależą od siebie. Dlatego sensowne jest, aby ćwiczenia równowagi po udarze obejmowały umiejętności wizualne.

Niedawne medyczne badanie naukowe, które obejmowało współpracę między naukowcami z Memphis, Tennessee i Danii, wykazało, że 60 procent osób, które przeżyły udar, którzy uczestniczyli w skojarzonej terapii wzroku i terapii równoważącej, było zatrudnionych, w porównaniu z zaledwie 23 procentami osób, które nie uczestniczyły w udarze. w terapii. 3

Terapia poznawcza

Terapia poznawcza jest wciąż dość nową koncepcją w rehabilitacji po udarze. Terapia poznawcza obejmuje interwencje, które mają na celu poprawę umiejętności myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Po udarze występuje szereg zaburzeń poznawczych. Osoby po udarze, które wracają do zdrowia po dużym udarze kory mózgowej, często mają więcej problemów poznawczych niż osoby po udarze, które wracają do zdrowia po udarze podkorowym małego naczynia. Lewostronne udary korowe powodują nieco inne deficyty poznawcze niż prawostronne udary korowe, co może wpłynąć na Twoją drogę do wyzdrowienia jako osoby po udarze.

Podejścia terapii poznawczej, takie jak korzystanie z gier wideo, techniki wirtualnej rzeczywistości i terapia rehabilitacyjna generowana komputerowo, są obecnie badane jako sposoby poprawy funkcji poznawczych po udarze. Wśród różnych interwencji w przypadku deficytu poznawczego po udarze nie ustalono jeszcze najlepszego typu terapii poznawczej. Jak dotąd jednak wyciągnięto wniosek, że osoby po udarze, które uczestniczą w terapii poznawczej, wracają do zdrowia lepiej niż osoby po udarze, które nie uczestniczą w terapii poznawczej. 4

Innowacyjna fizykoterapia

Nowe rodzaje terapii obejmują terapię lustrzaną, terapię elektrycznąi muzykoterapia. Osoby po udarze, które uczestniczą w badaniach naukowych, w których stosuje się nowe i innowacyjne terapie rehabilitacyjne, zwykle lepiej oceniają wyniki udaru i zwykle nie doświadczają negatywnych skutków rehabilitacji eksperymentalnej. Wstępne dane dotyczące powrotu do zdrowia po udarze są obiecujące, ale naukowcy zawsze rozważają możliwość „efektu placebo”. Efekt placebo to prawdopodobieństwo, że osoba poddawana interwencji poprawi się dzięki przyjętemu z góry przekonaniu, że interwencja pomoże. Efekt placebo może sprawiać, że interwencja wydaje się być korzystna, nawet jeśli jest ona bezużyteczna. W przypadku większości innowacyjnych technik rehabilitacji, które są obecnie badane, istnieje prawdopodobnie pewien stopień efektu placebo i stopień przydatności.