Bezpieczne ferie

Akcja „Bezpieczne ferie 20202” została zaingurowana przez wielkopolskich policjantów na lodowisku Chwiała. Dla uczniów zorganizowano pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz pokazy ratownictwa wodnego. Przedstawiono dzieciom również zagrożenie jakie mogę na nich czekać podczas wolnego czasu w trakcie ferii. Zimowy wypoczynek w Wielkopolsce rozpocznie się 27 stycznia i potrwa do 9 lutego.

Jak co roku tak i w tym roku staramy się, aby podczas ferii było bezpiecznie dla naszych dzieci. Oprócz prowadzenie działań, również apelujemy do rodziców, aby kontrolowali znacznie bardziej dzieci w tym okresie, ponieważ mają one dużo więcej wolnego czasu.

Czekamy na dzieci w naszych obiektach sportowych, każdy z nich jest przygotowany i sprawdzony, tak aby był bezpieczny dla dzieci i młodzieży. Ferie to czas odpoczynku dla najmłodszych i wytężonej pracy dla starszych, którzy zapewniają im bezpieczeństwo.

Jeżeli zapisaliście państwo swoje dzieci na kolonie lub półkolonie, to koniecznie należy sprawdzić czy organizatorzy dopełnili wszelkich formalności jak nakłada na nich prawo i czy będą w stanie zapewnić naszym pociechom bezpieczny wypoczynek.

Można to zrobić w bazie wypoczynku, dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub kontaktując się z pracownikami Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Tam też należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

Takie rozwiązanie daje nam dużą kontrole. Rodzice mogą się dowiedzieć, czy zimowisko zostało zgłoszone oraz czy ma odpowiednie pozwolenia. Jeżeli znajduje się on w spisie oznacza to, że ma ono wszelkie niezbędne zgody a organizator przestrzega prawa i nałożonych na niego obowiązków.

Kolejnym elementem jest sprawdzanie autokarów, którymi nasze dzieci wyjeżdżają na ferie. Funkcjonariusze ruchu drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego już teraz sprawdzają autokary pod kątem technicznym. Przegląd możemy zamówić kontaktując się za policją. Każdy zgłoszony autobus zanim wyruszy w trasę będzie sprawdzony jeżeli tylko został zgłoszony. Bardzo zachęcamy rodziców do takich kontoli.