Upadłość

Upadłość może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. Jako konsument możesz próbować odzyskać pieniądze lub złożyć reklamację z tytułu gwarancji na produkt lub usługę, z których nie byłeś zadowolony, tylko po to, aby stwierdzić, że sprzedawca zbankrutował. Lub możesz sam stanąć w obliczu bankructwa. Aby jak najlepiej wykorzystać każdą sytuację, powinieneś znać kilka podstawowych faktów na temat bankructwa i tego, jak to działa.

Co to jest upadłość?

Upadłość to procedura prawna prowadzona w sądzie. W przypadku upadłości likwidacyjnej sprzedaje się cały majątek dłużnika, który nie jest zwolniony z podatku, a roszczenia wierzyciela są rozpatrywane pod kątem spłaty. Większość roszczeń, które nie zostały opłacone w drodze likwidacji, zostaje umorzonych. W sprawach dotyczących reorganizacji sąd zatwierdza plan spłaty przewidujący częściową spłatę długu w czasie. Pozostała kwota może zostać zwolniona.

Jak działa upadłość

Zarówno dłużnicy indywidualni, jak i dłużnicy firmowi mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego. Petycja musi zawierać listę wszystkich długów i aktywów, a także inne stosowne informacje. Ponieważ prawo upadłościowe jest dość skomplikowane, większość osób składających wniosek o ogłoszenie upadłości zatrudnia prawnika.

Gdy dłużnicy składają wniosek o ogłoszenie upadłości, są chronieni przed wierzycielami na różne sposoby, w tym:

  • większość nowych pozwów przeciwko dłużnikom nie może zostać wniesiona, a sprawy w toku są zwykle odraczane;
  • wierzyciele muszą zaprzestać prób ściągania należności od niezapłaconych rachunków dłużników;
  • ściąganie na istniejące zastawy jest zwykle wstrzymane

Jeśli kupiłeś przedmiot lub usługę od firmy, która ogłosiła upadłość i chcesz odzyskać swoje pieniądze, będziesz musiał dowiedzieć się, w którym sądzie upadłościowym firma złożyła wniosek. Następnie należy złożyć w sądzie dowód roszczenia – wraz z numerem sprawy upadłościowej – aby otrzymać wynagrodzenie za ewentualną płatność z tytułu roszczenia. Numer sprawy upadłości można uzyskać w sądzie za niewielką opłatą. Więcej o egzekucji dowiesz się na stronie http://komornikbobek.pl/.

 

Rodzaje upadłości

Likwidacje
Jest odpowiedni dla osób fizycznych i firm dowolnej wielkości. Firmy, które chcą całkowicie wyjść z biznesu lub zlikwidować je. Jest to zazwyczaj najłatwiejszy i najszybszy sposób na uregulowanie długów. Ponadto

  • prawo określa, jakie mienie może zatrzymać dłużnik;
  • powiernik sprzedaje resztę aktywów, aby spłacić jak najwięcej długów.

Pamiętaj – korporacja nie otrzymuje zwolnienia, więc jeśli firma ponownie rozpocznie działalność po złożeniu wniosku na podstawie, nawet pod inną nazwą, nadal będzie odpowiadać za swoje dawne długi. Osoby fizyczne otrzymują zwolnienie, ale po likwidacji mogą mieć znaczne trudności z uzyskaniem kredytu po rozsądnych stopach procentowych. Nie zawsze udaje odzyskać się pieniądze.

Plany pobierające wynagrodzenie

  • nie oddają majątku obrotowego i majątku na spłatę długów;
  • zgadzają się na ustalony i monitorowany plan płatności; i
  • wykorzystać swoje przyszłe dochody do spłacania wierzycieli w czasie

Reorganizacje
Dział ten to alternatywny plan dla osób z zadłużeniem zbyt dużym dla firm, którym nie wolno składać wniosków na podstawie. Z petycji korzystają osoby fizyczne i firmy, które chcą zachować kontrolę nad swoimi aktywami, które próbują reorganizować lub likwidować, zamiast przekazywać je powiernikowi. Tutaj dłużnik przedstawia sądowi plan naprawczy za zgodą sądu firma może zostać zwolniona ze wszystkich długów sprzed upadłości, z wyjątkiem długów, które mają zostać spłacone w ramach planu restrukturyzacji. Wierzyciele często mają możliwość głosowania nad przyjęciem proponowanego planu; jednakże sąd może nadal zatwierdzić plan, jeśli spełnia on określone standardy, niezależnie od opinii wierzyciela.